Dotacje

Transformacja energetyczna coraz bliżej – środki z Funduszu Modernizacyjnego rozdysponowane

Fundusz Modernizacyjny ma za zadanie wesprzeć finansowo te projekty, które polegają na promocji wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, modernizacji sieci energetycznych czy poprawie efektywności energetycznej w przemyśle lub transporcie. Polska i inne kraje Unii Europejskiej otrzymały środki na „zielone” inwestycje.

Kto może otrzymać pomoc i w jakiej wysokości jest udzielane wsparcie?

Beneficjentami Funduszu Modernizacyjnego są kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Oprócz Polski jest to Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja oraz Węgry. Środki pochodzą z dochodów z aukcji uprawnień do emisji, które odbywają się w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami. Główny cel to wsparcie transformacji energetycznej w wymienionych państwach.

Do rozdysponowania jest 2,4 mld euro. Mogą one być przeznaczone na realizację 45 projektów – ich dokładna lista powinna być przedstawiona do 16 sierpnia 2022 r. (w przypadku projektów niepriorytetowych) bądź do 13 września 2022 r. (projekty priorytetowe). Polska otrzymała 244 mln euro. W przypadku Rumunii jest to ponad 480 mln euro, Czech 150 mln euro, a Węgier – 51 mln euro.

Lista projektów

Środki przyznane Polsce mają zostać skierowane głównie na inwestycje związane z poprawą sytuacji w przemyśle. Czechy zakładają modernizację publicznych systemów oświetlenia oraz zastąpienie węgla biomasą i gazem w instalacjach lokalnego ogrzewania. W przypadku Litwy chodzi o renowację budynków publicznych, zwiększenie zdolności produkcyjnych zielonego wodoru, a także stworzenie systemu zachęt do zakupu pojazdów elektrycznych. Na Słowacji ma dojść do odbudowy i rozbudowy sieci ciepłowniczych oraz chłodniczych, a w Rumunii kluczowe znaczenie ma budowa ośmiu parków fotowoltaicznych oraz dwóch turbin gazowych o cyklu kombinowanym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button